เรียนนวดสวีดิซ สอนนวดสวีดิซ 150 ชั่วโมง ถูกกฏหมาย ขึ้นทะเบียนได้

หลักสูตรนวดสวีดิช 150 Swedish Massage สำหรับมืออาชีพ ถูกกฏหมาย ขึ้นทะเบียนกับ สบส. ได้

 

 

รับรองหลักสูตรโดย กรมสบส. กระทรวงสาธารณสุข

ควบคุมโดย กระทรวงศึกษาธิการ

  

 

-----------

 

 

 

     หลักสูตรการนวดแบบสวีดิช (Swedish Massage) หรือการนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ/ผ่อนคลายความเมื่อยล้า ช่วยคลายเครียดได้เป็นอย่างดี ที่โรงเรียนสอนความงามและสปา พราวิเนีย มีสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ โดยเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง

 

     การนวดสวีดิชช่วยในการหมุนเวียนโลหิต เพิ่มระดับออกซิเจนในเลือด ระบายของเสียออกจากร่างกาย  ปรับสมดุลของเลือดและน้ำเหลือง ฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายให้แข็งแรง และลดอาการกล้ามเนื้อเกร็งตึง ปลุกให้ร่างกายมีความตื่นตัว เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายและความสบายใจ

 

     การนวดสวีดิช (Swedish Massage) ของโรงเรียนพราวิเนีย เป็นการสอนที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์การนวดผ่อนคลายสไตล์สวีดิช กับสไตล์การนวดแนวบาหลี ที่มีความอ่อนโยนพลิ้วไหว ทำให้ผู้ที่ได้รับบริการรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างแท้จริง

 

 


ประโยชน์จากการเรียนหลักสูตรนี้


1. เป็นหลักสูตรการนวดที่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย สามารถนำไปประกอบอาชีพได้
2. มีการสอนถึงขั้นตอนการคำนวณค่าใช้จ่าย การเลือกปฏิบัติงานให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้า
3. แนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการทำทรีทเม้นต์

 

 

จุดเด่นของหลักสูตร

- หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้เรียนทุกเพศ วัย ทุกอาชีพ และผู้ที่เริ่มต้นศาสตร์การนวดเพื่อผ่อนคลาย
- เน้นสอนปฏิบัติจริง พร้อมเทคนิค การใช้หลักการนวดที่ส่งผลดีทางจิตใจ ( Psychological effects )
- เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาความเจ็บป่วย เมื่อยล้าตามกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆของร่างกาย
ด้วยเทคนิคการนวดผ่อนคลายสไตล์สวีดิชและสไตล์บาหลี ที่ช่วยให้เกิดปฏิกริยาทางเมดดิเคิล(
Mechanical effects )


สิ่งทีคุณจะได้รับ

- รู้และเข้าใจในศาสตร์ของการนวด ผ่อนคลาย บำบัด และกระตุ้นส่วนต่างๆ บริเวณศีรษะ
- สามารถนำไปต่อยอดกับธุรกิจการบริการเพื่อความงาม ได้หลากหลาย เช่น
การนวดออกกำลังลังกายใบหน้า สไตล์พราวิเนียได้

 

ตรวจสอบตัวเองก่อนเรียน


1. ต้องไม่เป็นโรคผิวหนังรุนแรงที่สามารถติดต่อได้ เช่น ติดเชื้อ แบคทีเรีย ไวรัส เป็นต้น
2. ไม่มีแผลเปิด
3. ไม่มีโรคประจำตัวที่สัมพันธ์กับการไหลเวียนโลหิตที่ผิดปกติ ( ที่เป็นอันตรายต่อการนวด )
4. สามารถเป็นได้ทั้งผู้ปฏิบัติและผู้ฝึกปฏิบัติ (สามารถตัดเล็บได้เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ /การบาดเจ็บระหว่างฝึกปฏิบัติ)
5. เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 09.30-17.30 น. (เข้าเรียนตรงเวลามาสายได้ไมเกิน 9.45 นาที
มิฉะนั้นทางโรงเรียนขออนุญาติลงชื่อเรียนในคลาสถัดไป และ เวลาเลิกเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
6. แต่งกายสุภาพ กางเกงสุภาพขายาว ( ทางโรงเรียนจะมีการแจกเสื้อยืด Pravinia
ให้สวมใส่ในวันถัดไป )
7. เตรียมปากกา และ สมุดจด ทางโรงเรียนจะแจกเอกสารประกอบการเรียน ณ วันเรียน
8. หากเรียนไม่ครบ ขอสงวนสิทธิ์ไม่แจกใบประกาศฯ
9. หากต้องการเลื่อนเรียน ต้องแจ้งล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน (มิฉะนั้นจะมีค่าปรับ 1,000 บาท )
10. ต้องเรียนภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่จอง มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง

 

 

เอกสารประกอบการสมัครเรียน (ต้องยื่นในวันแรกที่เรียนเท่านั้น)


1. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 4 ใบ ( แต่กายชุดสูทสุภาพ ทรงผมเรียบร้อย พื้นหลังสีขาว )
2. สำเนาบัตรประชาชน ( ลงชื่อกำกับรับรองสำเนาถูกต้อง ) 1ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน ประชาชน ( ลงชื่อกำกับรับรองสำเนาถูกต้อง ) 1ฉบับ
4. สำเนาเอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล (ถ้ามี) ประชาชน ( ลงชื่อกำกับรับรองสำเนาถูกต้อง ) 1ฉบับTel. 02-051-9954 เวลาทำการ

085-424-4565, 085-656-4655

id Line: @pravinia 

Visitors: 368,745