เรียนนวดสวีดิซ สอนนวดสวีดิซ 150 ชั่วโมง ถูกกฏหมาย ขึ้นทะเบียนได้

หลักสูตรนวดสวีดิช 150 Swedish Massage สำหรับมืออาชีพ

ถูกกฏหมาย ขึ้นทะเบียนกับ สบส. ได้

 

 

รับรองหลักสูตรโดย กรมสบส. กระทรวงสาธารณสุข

ควบคุมโดย กระทรวงศึกษาธิการ

  

 

-----------

 

 สอบถาม ตารางเรียน คลิก

 

หรือแอดไลน์ id Line: @pravinia 

 

หลักสูตรการนวดแบบสวีดิช (Swedish Massage) หรือการนวดอายุรเวทตะวันตก เป็นเทคนิคท่านวดที่ใช้ในหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา และ นักกายภาพบำบัด

 

การนวดสวีดิช ไม่ใช่การนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ/ผ่อนคลายความเมื่อยล้าเท่านั้น ยังช่วยคลายปมกล้ามเนื้อ trigger point สาเหตุของอาการปวดเรื้อรัง ซึ่งนำมาซึ่งโรคปวดหัวเรื้อรัง ไมเกรน โรคออฟฟิศซินโดรม เป็นต้น ทั้งยังช่วยคลายเครียดได้เป็นอย่างดี

โรงเรียนพราวิเนีย สอนความงามและสปา ราชพฤกษ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนศาสตร์การนวดตะวันตก ซึ่งเราจะเน้นการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ โดยให้ผู้เรียนได้รู้จริง ในวิชากายวิภาคศาสตร์ และสรีระศาสตร์ ทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยครูจับมือสอน ด้วยท่วงท่าที่ละมุล ดูแพง ดุจโรงแรมห้าดาว ทั้งยังสอนท่ายืนให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการเซฟร่างกายของผู้นวดอีกด้วย

 

     การนวดสวีดิชช่วยในการหมุนเวียนโลหิต เพิ่มระดับออกซิเจนในเลือด ระบายของเสียออกจากร่างกาย  ปรับสมดุลของเลือดและน้ำเหลือง ฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายให้แข็งแรง และลดอาการกล้ามเนื้อเกร็งตึง ปลุกให้ร่างกายมีความตื่นตัว เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายและความสบายใจ

 

     การนวดสวีดิช (Swedish Massage) ของโรงเรียนพราวิเนีย เป็นการสอนที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์การนวดผ่อนคลายสไตล์สวีดิช อายุรเวทตะวันตก กับสไตล์การนวดของนักกายภาพบำบัด และวิทยาศาสตร์การกีฬาอีกด้วย ที่มีความอ่อนโยนพลิ้วไหว แต่โดยทุกจุดปวดทำให้ผู้ที่ได้รับบริการรู้สึกผ่อนคลายหายจากอาการปวดเรื้อรังได้อย่างตรงจุด

 

 


 

จุดเด่นของหลักสูตร

- หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้เรียนทุกเพศ วัย ทุกอาชีพ และผู้ที่เริ่มต้นศาสตร์การนวดเพื่อผ่อนคลาย
- เน้นสอนปฏิบัติจริง พร้อมเทคนิค การใช้หลักการนวดที่ส่งผลดีทางจิตใจ ( Psychological effects )
- เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาความเจ็บป่วย เมื่อยล้าตามกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆของร่างกาย
ด้วยเทคนิคการนวดผ่อนคลายสไตล์สวีดิช การนวดของนักกายภาพบำบัด และวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ช่วยคลายอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง ได้เป็นอย่างดี


สิ่งทีคุณจะได้รับ

- รู้และเข้าใจในศาสตร์ของการนวด ผ่อนคลาย บำบัด และกระตุ้นส่วนต่างๆ ทั่วร่างกาย
- สามารถนำไปต่อยอดกับธุรกิจการบริการเพื่อความงาม และสุขภาพ ได้หลากหลาย เช่น
การนวดออกกำลังกายใบหน้า สไตล์พราวิเนียได้

- เทคนิคการนวดนักกีฬา นวดสปอร์ต Sport Massage

- เทคนิคการนวดสลายไขมัน Slimming Massage

- ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีระศาสตร์มนุษย์เพื่อการนวด

- สุขอนามัย จรรยาบรรณวิชาชีพ การปฐมพยาบาล และข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวด

- หลักการและข้อกฏหมายในการเปิดธุรกิจ สปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อความงาม

- และอื่นๆ 

 

ตรวจสอบตัวเองก่อนเรียน


1. ต้องไม่เป็นโรคผิวหนังรุนแรงที่สามารถติดต่อได้ เช่น ติดเชื้อ แบคทีเรีย ไวรัส เป็นต้น
2. ไม่มีแผลเปิด
3. ไม่มีโรคประจำตัวที่สัมพันธ์กับการไหลเวียนโลหิตที่ผิดปกติ ( ที่เป็นอันตรายต่อการนวด )
4. สามารถเป็นได้ทั้งผู้ปฏิบัติและผู้ฝึกปฏิบัติ (สามารถตัดเล็บได้เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ /การบาดเจ็บระหว่างฝึกปฏิบัติ)
5. เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 09.30-17.30 น. (เข้าเรียนตรงเวลามาสายได้ไมเกิน 9.45 นาที
มิฉะนั้นทางโรงเรียนขออนุญาติลงชื่อเรียนในคลาสถัดไป และ เวลาเลิกเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
6. แต่งกายสุภาพ กางเกงสุภาพขายาว ( ทางโรงเรียนจะมีการแจกเสื้อยืด Pravinia
ให้สวมใส่ในวันถัดไป )
7. เตรียมปากกา และ สมุดจด ทางโรงเรียนจะแจกเอกสารประกอบการเรียน ณ วันเรียน
8. หากเรียนไม่ครบ ขอสงวนสิทธิ์ไม่แจกใบประกาศฯ
9. หากต้องการเลื่อนเรียน ต้องแจ้งล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 วัน (มิฉะนั้นจะมีค่าปรับ 1,000 บาท )
10. ต้องเรียนภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่จอง มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจองทุกกรณี

 

 

เอกสารประกอบการสมัครเรียน (ต้องยื่นในวันแรกที่เรียนเท่านั้น)


1. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 4 ใบ ( แต่กายชุดสูทสุภาพ ทรงผมเรียบร้อย พื้นหลังสีขาว )
2. สำเนาบัตรประชาชน ( ลงชื่อกำกับรับรองสำเนาถูกต้อง ) 1ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน ประชาชน ( ลงชื่อกำกับรับรองสำเนาถูกต้อง ) 1ฉบับ
4. สำเนาเอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล (ถ้ามี) ประชาชน ( ลงชื่อกำกับรับรองสำเนาถูกต้อง ) 1ฉบับ

 

 

Tel. 02-051-9954 เวลาทำการ

085-424-4565, 085-656-4655

id Line: @pravinia 

หรือคลิก

Visitors: 593,348