หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากกรม สบส. และกระทรวงศึกษา

 

โรงเรียนสอนความงามและสปาพราวิเนีย

โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตรรับรองโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) 

กระทรวงสาธารณสุข

โรงเรียนในเครือของ บริษัท พราวิเนีย จำกัด

Pravinia Academy of Beauty and Spa

-----------------------------------------------------------------

    

 

 

 

 

 

 

สอนหลักสูตร การบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง 

โรงเรียนสอนความงามและสปาพราวิเนีย

 
เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงสาธารณะสุข
 
ตามพรบ.สถานบริการ ประกอบการเพื่อสุขภาพ 2559 ฉบับล่าสุด
 
และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย
  
ได้วุฒิบัตร หรือ ประกาศนียบัตรที่กรมสบส.รับรอง ใช้ในการขอใบอนุญาติ และ การขึ้นทะเบียนกิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือ เพื่อเสริมความงาม ตามพระราชบัญญัติ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 2559
 
 
 
 
 
 
หมวดวิชาทั่วไป
 
การประเมินสุขภาพเบื้องต้น และการประเมินผลการบริการ
- การซักประวัติ ประเมินสุขภาพเบื้องต้นของผู้มารับบริการ การบันทึกรายงานและการประเมินผลการบริการ
การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การเฝ้าระวังความปลอดภัยในการรับบริการ เช่นการเป็นลม การแพ้ หมดสติ เป็นต้น
 
 

หมวดวิชาเฉพาะ

ศาสตร์ของการบริการเพื่อความงาม

 

- การทำทรีทเม้นท์หน้า หลักการและวิธีการทำทรีทเม้นท์หน้า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

- การขัดตัว หลักการและวิธีการขัดตัว ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

- การนวดสลายเซลลูไลท์เพื่อความงาม หลักการและวิธีการนวดสลายเซลลูไลท์เพื่อ

ความงาม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

- การพอกตัว หลักการและวิธีการพอกตัว ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

- การดูแลเส้นผม หลักการและวิธีการดูแลเส้นผม การกำจัดขน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

- การกำจัดขน หลักการและวิธีการกำจัดขน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

การดูแลเล็บมือเล็บเท้า หลักการและวิธีการดูแลเล็บมือและเท้า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

 

       

 

สอบถามราคา และลงทะเบียนจองได้ที่

Line: @pravinia (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)

คลิ๊กลิ้งค์แอดไลน์ด่วน 

โทร. 085-424-4565, 02-0519954, 095-695-4654

 

 

   


   
     
     
*เกณฑ์การประเมินผล      
1.จะต้องมีเวลาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน    
2.เกณฑ์การตัดสินต้องผ่านการทอดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60    
3.ฝึกปฎิบัติภาคสนาม โดยเก็บตัวอย่างกรณีศึกษาบุคคลากรไม่น้อยกว่า 35 ราย


   
*วิธีการประเมินผล      
1.การทดสอบภาคทฤษฎี ด้วยข้อสอบอัตนัย และ / หรือ ปรนัย    

2.การทดสอบภาคปฎิบัติ ด้วยข้อสอบอัตนัย และ / หรือ ปรนัย

3. การทดสอบภาคปฏิบัติ ในภาคสนาม

        
*อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา    
หลังจากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ให้บริการเพื่อสุขภาพในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทำไมต้องเรียนหลักสูตร บริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมงที่ 

โรงเรียนสอนความงามและสปาพราวิเนีย

 

1.  มีคลาสเปิดสอน หลักสูตรบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง รับรองโดย กรม สบส. ทุกเดือน 

2. ได้รับใบประกาศนียบัตร 1 ใบ ที่ผ่านการรับรอง จากหน่วยราชการถึง 3 แห่ง อาทิเช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณะสุข และ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) 

3.  ผู้เรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง ลงมือทำจริง ทุกคน เพื่อหวังให้ผู้เรียนนำไปใช้ได้อย่างมืออาชีพ

4.   เรียนกับครูผู้เชี่ยวชาญด้านสปา และความงามตัวจริง ที่มีทั้งประสบการณ์ตรง และคุณวุฒิ  (สุขภาพความงามและสปาไทย) ตรงตามที่กรม สบส.กำหนด 

5.   ครูผู้ออกแบบการสอนมีประสบการณ์ในการสอนในโรงเรียนด้านความงามและสปามากกว่า 20ปี

6.  ชื่อเสียงของโรงเรียนพราวิเนีย ความงามและสปา โดดเด่นด้านศาตร์ความงาม มีชื่อเสียงโด่งดังด้านศาสตร์ใบหน้าและลำตัวระดับโลกเช่นกัน เป็นที่ยอมรับในวงการความงามและสปา ทั้งในและต่างประเทศ ผู้เรียนจึงพูดได้อย่างเต็มปากว่า จบจากโรงเรียนสอนความงามและสปาพราวิเนีย

7.   สามารถเปิดร้านประกอบกิจการ ให้บริการเสริมความงามได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีทีมครูพราวิเนีย พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดเส้นทางอนาคต

8.  เป็นมืออาชีพ เป็นผู้มีภูมิความรู้จริง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ และ สรีระศาสตร์ ที่ถูกต้องตามหลักกายวิภาคในเชิงลึก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริการเพิ่มความเป็นมืออาชีพ และ ป้องกันการถูกฟ้องร้อง 

9.   ผู้เรียนสามารถนำศาสตร์ความรู้ที่ได้จากโรงเรียน ไปต่อยอด ยกระดับเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ เช่น ตั้งราคาที่สูงขึ้น มีเมนูที่หลากหลายมากขึ้น มีการให้การconsult หรือเก็บเคส

10.   รู้เทคนิคการทำอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ ใช้บริการต่อเนื่อง 

11.  มีโอกาสได้ทิปก้อนโต เป็นรายได้เพิ่มที่เกิดจากความเป็นมืออาชีพ

12.   ราคาที่แจ้ง เป็นราคาที่รวมสื่อการสอน และ อุปกรณ์การเรียนเรียบร้อยแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแอบแฝงทั้งสิ้น

 

 

  

#หลักสูตรบริการเสริมความงาม150ชั่วโมง #รับรองโดยสบส#กระทรวงสาธารณสุข

#โรงเรียนสอนความงามและสปาพราวิเนียในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

 

#เรียนเพื่อขึ้นทะเบียนเปิดร้านเสริมสวย (ที่มีบริการนวดหน้า เคาะหน้า พอกขัดตัว มือเท้า แว้กซ์ขน เป็นต้น) ตามพรบ.ใหม่ปี2559
 
 
  


ระยะเวลา และตารางเรียน รบกวนโทรสอบถามนะคะ

 

 จองก่อนได้สิทธิ์เรียนก่อน

(ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตารางเรียนโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

Line ID: @pravinia หรือ

โทร. 02-051-9954, 085-424-4565, 095-695-4654

   

 

หลักฐานการสมัครเรียน

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ (ขั้นต่ำประถมศึกษาชั้นปีที่6) กรณีหาไม่เจอแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ

4. รูปถ่ายขนาด 1.5" จำนวน 4 ใบ (ใส่สูท ทำผมเรียบร้อย พื้นหลังสีขาว)

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 1 ใบ

6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี) 1 ใบ

 

 

 

 

 

มัดจำ 30% ชำระส่วนที่เหลือวันที่เรียน

(จ่ายจองก่อนได้สิทธิ์ก่อน)

 

 

 

สถานที่เรียน โรงเรียนสปาออฟสยาม

108/155-156 ซอยหพลโยธิน72 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Tel. 095-695-4654

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนของโรงเรียนเราค่ะ

 


  

            

 ทีมงานครูทุกท่านตั้งใจจัดเตียงให้สวยมากๆ เพื่อนักเรียนทุกท่านได้เห็นการจัดเตรียมอุปกรณ์ และเตียงอย่างมืออาชีพ

(คุณภาพใช้สปาในโรงแรมระดับห้าดาว หรือสปาชั้นสูง)

 

หัวหุ่นฝึกนวดหน้าที่นี่ มีชื่อเรียกกันว่า สถาพร (ซึ่งคล้องจองกับ โสภา ที่เอกมัย) มารายงานครับ

 

 

ต่อด้วยการเรียนกายวิภาคศาสตร์ และ สรีระศาสตร์ โดยเชิญ ลุงขาว (หุ่นจำลองโครงกระดูก) และ หนุ่มน้อย (หุ่นจำลองอวัยวะร่างกาย) มาเป็นสื่อการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจระบบการทำงานร่างกายของมนุษย์ได้อย่างง่ายๆ

 

 เนื้อหาภาคทฤษฏีก็เข้มข้น   

 

บรรยากาศเรียนฝึกปฏิบัตินวดหน้าใส ตามหลักสูตรบริการเสริมความงานของ สบส.ค่ะ

ก่อนลงมือนวดจริงกับคู่ ต้องฝึกนวดกับหัวหุ่นก่อนค่ะ

 

เรียนที่โรงเรียนพราวิเนียผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัตินวดหน้าใส ทรีตเม้นท์หน้า พอกหน้า มาส์กหน้า กันจริงๆเลยค่ะ  มีเก็บคะแนนด้วยนะคะ ^__^

 

 

ผู้เรียนจับคู่ ฝึกปฏิบัติจริง เทคนิคการพอกตัว ขัดตัว ได้เรียนทั้งหลักการและวิธีการ

  

ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง #นวดสลายเซลลูไลต์ #นวดสลายไขมัน แขน ขา หน้าท้อง และลำตัว

คนนอนเป็นหุ่น ก็ฟินน์กันไปค่ะ 

ผู้เรียนได้ #เรียนนวดศีรษะแบบอินเดีย ลงมือปฏิบัติจริงหลังดูสาธิตจากครู และครูก็ยังดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ

วิชานวดศีรษะแบบอินเดีย นี้ทำเอานอนหลับกันทุกคนเลย

    

#เรียนตัดเล็บตัดหนัง ก็ได้จับคู่ ลงมือฝึกปฏิบัติจริงค่ะ

 #เรียนพาราฟินมือ สปามือก็เช่นกันค่ะ สนุกกันมาก มือนุ่มสวยกันทุกคนเลยวันนี้

 

  

  

เรียนWaxขน สอนแว็กซ์ขน เรียนทฤษฏีและได้ลงมือปฏิบัติแว้กซ์ขนเพื่อขาที่เรียบสวยจริงๆ

 

การปฐมพยาบาล การช่วยชีวิต CPR

 

บรรยากาศการเรียนหลักสูตร บริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง กายวิภาคศาสตร์ และสรีระศาสตร์
กฎหมายใหม่มา ผู้ทำอาชีพให้บริการเพื่อความงามทุกคนต้องลงเรียน อัพเดทอัพเกรดตัวเองในการยกระดับความรู้ พัฒนาความสามารถ กับสถาบันพราวิเนีย มาตรฐาน สบส. ในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ตอบรับ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 จะอัพเดตเรื่อยๆ คอยติดตามกันได้นะคะ

--------------------------------------- 

#เรื่องจริงที่ร้านนวดต้องอ่าน พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ออกใหม่ #พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ #ร้านนวดตัว #ร้านนวดหน้า #ร้านเคาะหน้า #ร้านสปา #ร้านนวดเพื่อความงาม เจ้าของร้านและผู้ให้บริการในร้านทุกคนต้องมีใบรับรองคุณวุฒิ ใบวุฒิบัตรนวด ผ่านการอบรมเรียนหลักสูตรจากสถาบันที่กรม สบส. (กระทรวงสาธารณสุข)ให้การรับรองเท่านั้น ถึงจะเปิดร้านให้บริการได้ถูกต้องตามกฏหมาย #จับปรับจริง


----------


#โรงเรียนสอนความงามและสปาพราวิเนีย #ในความควบคุมของกระทรวงศึกษา (โรงเรียนในเครือของบริษัท พราวิเนีย จำกัด) ได้เปิดหลักสูตร #บริการเพื่อความงาม150ชั่วโมง" เพื่อรองรับพรบ.ใหม่นี้

 

ครูผู้สอนจบวุฒิปริญญาตรี เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ มีประสบการณ์จริงในสปาชั้นสูง และมีประสบการณ์การทำงานจริงในต่างประเทศ กับหลากหลายศาสตร์ความรู้เพื่อประกอบอาชีพ อาทิเช่น #นวดสลายไขมัน #นวดลดเซลลูไลต์ #ทำทรีทเม้นท์หน้า#นวดหน้า #ขัดตัว #นวดสลายเซลลูไลท์ #พอกตัว #ดูแลเส้นผม#กำจัดขน #WAXขน #ดูแลเล็บมือเล็บเท้า #สปามือสปาเท้า#parafinมือ เป็นต้น

 

เนื่องจากคุณครูบี ประวีณ์นุช เป็นผู้ที่มีมาตรฐานสูง ฉะนั้นทุกสิ่งอย่างที่คุณครูบีตั้งใจและคัดสรรให้ผู้ที่ไว้วางใจ เลือกเรียนทุกหลักสูตรของครูบี ต้องได้ในสิ่งที่ดีที่สุด ได้เรียนทั้งทฤษฏี และได้ฝึกในภาคปฏิบัติ

จึงวางใจไว้ว่า เมื่อเรียนจบแล้ว ไม่เพียงแค่ได้ใบประกาศนียบัตรเท่านั้น แต่ยังได้หลากความรู้จากผู้รู้จริงไปดำเนินงานประกอบกิจการสร้างรายได้ได้จริง

 

 

#พราวิเนียศูนย์รวมปราชญ์ศาสตร์ความงาม

 

 

รีบลงทะเบียนเรียนด่วน!!

 

Line: @pravinia (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะคะ)

คลิ๊กลิ้งค์แอดไลน์ด่วน 

โทร. 085-424-4565, 02-0519954, 095-695-4654

Visitors: 606,359