บริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ พระประแดง

วันที่6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 11.00น. บริษัท พราวิเนีย จำกัด ร่วมกับศิษย์พราวิเนีย และทีมงาน ได้บริจาคเงินทอง และสิ่งของที่จำเป็นให้กับสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ขอบุญนี้ถึงทุกคนทุกท่านเทอด สาธุๆๆ
Visitors: 593,333