ประเภทของผิว

ประเภทของผิว (Skin Type)

            ผิวแบ่งออกเป็น 4 ประเภท หลัก ๆ ดังนี้

  1.        ผิวมัน (Oily Skin)

เกิดจากการที่ต่อมไขมันใต้ชั้นผิวทำงานมากผิดปกติ คือมีการทำงานมากกว่าปกติ ทำให้

ไขมันที่อยู่ในรูขุมขนออกมามากและบางส่วนที่ตกค้างอยู่ในรูขุมขนจะจับตัวอยู่กับเส้นขน ทำให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดสิว ผิวลักษณะนี้จะเกิดขึ้นกับวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากร่างกายจะผลิตฮอร์โมนที่กระตุ้นให้ต่อมไขมันเกิดความตื่นตัวและผลิตไขมันออกมาดังกล่าว

  1.        ผิวแห้ง (Dry skin)

เกิดจากการที่ต่อมไขมันใต้ชั้นผิวทำงานน้อยลง และจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อมีอายุมากขึ้น ซึ่ง

อาจมีสาเหตุมาจากฮอร์โมนในร่างกายด้วย โดยปกติฟิล์มปกป้องผิวตามธรรมชาติของคนผิวแห้งจะมีลักษณะบางกว่าคนที่มีผิวมัน ทำให้เกิดริ้วรอยและรอยย่นได้เร็วกว่าและเกิดฝ้าแดดง่ายกว่า ผิวหนังชั้นนี้จะมีความหนา

เท่ากับความหนาของกระดาษและอยู่ในสภาพที่พร้อมจะซ่อมแซมทุกเวลา หากผิวหนังชั้นบน

หลุดออกมาด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผิวหนังชั้นล่างจะเลื่อนขึ้นมาแทนที่ภายในเวลาประมาณ 21 – 28 วัน เป็นการสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่ ซึ่งเซลล์ชั้นนี้ต้องการการบำรุงประเภทที่ให้ความชุ่มชื้น

  1.        ผิวผสม (Combination Skin)

เป็นผิวที่มีลักษณะ ของผิวสองประเภทผสมกัน ซึ่งอาจจะเกิดจากผิวมันกับผิวธรรมดา

หรือผิวมันกับผิวแห้ง ดังนั้น  การดูแลผิวของคนที่มีผิวลักษณะนี้จึงต้องการการดูแลเอาใจใส่มากกว่าคนผิวแห้งหรือผิวมันแต่เพียงอย่างเดียว รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในการทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในการบำรุงด้วย

  1.        ผิวธรรมดา (Normal Skin)

เป็นผิวที่มีลักษณะการทำงานของต่อมใต้ผิวหนังเป็นปกติและเป็นผิวที่มีน้ำหล่อเลี้ยงผิว

ตามธรรมชาติที่มีความสมดุล ซึ่งผิวที่มีลักษณะเช่นนี้เป็นผิวที่จะเกิดปัญหาน้อยที่สุด และไม่ยุ่งยากซับซ้อนในการดูแลผิว 

Visitors: 602,758