ข้อตวรระวังในการนวดไทย นวดเพื่อสุขภาพ

ข้อควรระวัง ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติหลังการนวด
นวดแผนไทย นวดไทย นวดเพื่อสุขภาพ

 

ข้อควรระวังในการนวดแผนโบราณ

 

 • ในกรณีที่นวดท้อง  ไม่ควรนวดผู้ที่รับประทานอาหารอิ่มใหม่ ๆ  (ไม่เกิน  30  นาที)
 • ไม่นวดอย่างรุนแรงหรือนานเกินไป เพราะอาจเกิดการอักเสบ ฟกซ้ำมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณที่ไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อ  เช่น หน้าหู ใกล้กระดูกไหปลาร้า รักแร้ เป็นต้น
 • กรณีผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ต้องระมัดระวังในการนวด ในกรณีเป็นความดันโลหิตสูงและเส้นเลือดแดงที่ท้องเป็นกระเปาะ ไม่ควรกดท้อง เพราะเสี่ยงต่อการทำให้หลอดเลือดแดงใหญ่ที่ท้องปริตกจนมีอันตรายถึงเสียชีวิตได้
 • ไม่ควรนวดผู้ที่มีอาการอักเสบติดเชื้อคือ มีไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส ปวด บวม แดง ร้อน
 • ไม่ควรนวดผู้ที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุใหม่ ๆ ควรได้รับการช่วยเหลือข้างต้น และตรวจวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ  หากเกินความสามารถควรประสานความร่วมมือกับแพทย์แผนปัจจุบัน
 • หากมีการดัดหรือดึงร่วมด้วยจะต้องระวังมาก การดัดหรือดึงที่คออาจทำให้กระดูกคอทับเส้นประสาทได้ การดัดหลังอย่างรุนแรงอาจทำให้มีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อ ซึ่งหากมีเส้นประสาทอยู่ใกล้จะได้รับอันตรายไปด้วย
 • การเปิดปิดประตูลมไม่ควรกดนานกว่า 45 วินาที และอย่าใช้แรงกดมากเกินไป เพราะอาจทำให้หลอดเลือดช้ำอักเสบ รวมทั้งเส้นประสาทขาดเลือดไปเลี้ยงนานเกินไป ทำให้เกิดอาการชา

 ข้อห้ามในการนวดแผนโบราณ  
ในกรณีที่มีอาการเหล่านี้ ห้ามทำการนวดแผนโบราณโดยเด็ดขาด

 • โรคติดเชื้อ  มีไข้  ครั่นเนื้อครั่นตัว
 • โรคผิวหนัง เพราะจะทำให้เชื้อแพร่ออกไปบริเวณอื่น และแพร่มาสู่ผู้นวดด้วย
 • ขณะมีอาการอักเสบ เพราะจะทำให้การอักเสบมากขึ้น
 • บริเวณที่มีบาดแผลห้ามนวด อาจทำให้แผลซ้ำ หรือแผลปริแยก
 • บริเวณที่เป็นมะเร็ง จะทำให้มะเร็งแพร่ออกไป

► ข้อควรปฏิบัติหลังการนวดแผนโบราณ

           งดอาหารแสลง เช่น อาหารมัน อาหารทอด หน่อไม้ ข้าวเหนียว เครื่องในสัตว์ เบียร์ ของหมักดอง

           ห้าม สลัด บีบ ดัด ส่วนที่มีอาการปวด

          ให้ออกกำลังกายเฉพาะโรคและอาการตามคำแนะนำ

 

Visitors: 602,759