เปิดร้านนวด ร้านสปาต้องทำอย่างไร ให้ถูกกฏหมาย พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสบส. ใช้เอกสารอะไร


 

เปิดร้านนวดหน้า ร้านสปา ร้านนวดไทย ร้านนวดเท้า ต้องทำอย่างไร ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง  

การเปิดร้านนวดต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง กฏระเบียบร้านนวด เอกสารจดทะเบียนร้านนวด

หลากหลายคำถาม ที่โรงเรียนพราวิเนีย ความงาม และสปา มีคำตอบ

 

โรงเรียนพราวิเนีย ความงามและสปา มีจัดอบรมฟรี ให้ความรู้ทุกอย่าง

เกี่ยวกับการเปิดร้านนวด ร้านสปา ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพนวด สปา

ให้ได้มาตรฐานสากล ถูกกฏหมาย และสุขอนามัย

คิดจะมีร้านนวด คิดเป็นเจ้าของร้านสปา ก่อนทำอาชีพนวด และสปา ต้องเรียน

 

ทักมาค่ะ ทางไลน์ @pravinia สอบถามได้ ฟรี!


หรือคลิ๊กที่นี่เลย

 

โรงเรียนพราวิเนีย ความงามและสปา เป็นโรงเรียนในกระทรวงศึกษา

มีหลักสูตรรับรองโดยกรมสบส.

เรียนจบ ตามหลักสูตร สอบผ่าน ตามเกณฑ์ ส่งเคสครบ ถูกต้องตามกฏกระทรวง

ผู้เรียนจะได้รับใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตรที่ถูกกฏหมาย สามารถนำไปขึ้นทะเบียน

เป็นผู้ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม

พูดง่ายๆคือ

เมื่อได้ใบรับรองการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อความงามเรียบร้อยแล้ว

จะกลายเป็น พนักงานนวด หมอนวดที่มีใบอนุญาต Licence ไปทำงานที่ไหนทุกที่ก็ต้อนรับ

ส่วนคนที่ต้องการเปิดร้าน เป็นเจ้าของร้านนวดเพื่อความงาม และนวดเพื่อสุขภาพ นวดเสริมสวย นวดหน้า นวดสลายไขมัน ขัดพอก

และอื่นๆอีกมากมายที่กฏหมายกำหนด ก็ต้องขึ้นทะเบียนนะคะ เป็นการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการสถานบริการเพื่อสุขภาพ

หากฝ่าฝืนไม่ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง ถือเป็นการเปิดร้านนวดที่ไม่ได้รับอนุญาต เป็นร้านนวดเถื่อน

ถ้าเราเป็นเจ้าของร้านนวดเถื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 เดือน

และปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ทีนี้หลายๆคน ไม่ทราบวิธีการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ให้บริการที่ถูกกฏหมาย

ไม่รู้วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการที่ถูกกฏหมาย

ครูบี แห่งสถาบันพราวิเนีย โรงเรียนพราวิเนีย สอนความงาม และสปา

จึงทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาให้ข้อมูล

ที่ถูกต้อง เข้าถึงง่ายกับทุกคน หากเพื่อรับรายละเอียด

กฏหมายสปา กฏหมายร้านนวด กฏหมายนวด

ฟรี!

 

 

 

 

 

 

พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส) กระทรวงสาธารณสุข

 

 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพหมายความว่า

สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยที่ใช้ในการประกอบกิจการ
สปาเพื่อสุขภาพ
กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือ กิจการนวดเพื่อเสริมสวย
ซึ่งกิจการดังกล่าวไม่เข้าข่ายการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
 
 
“กิจการสปาเพื่อสุขภาพ ” หมายความว่า
 

การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ โดยบริการหลักที่จัดไว้ประกอบด้วย 

การนวดเพื่อสุขภาพ
และการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ

โดยอาจมีบริการเสริมด้วย

 

กิจการนวดเพื่อสุขภาพหมายความว่า

การประกอบกิจการนวดโดมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเมื่อยล้าความเครียด
วิธีการกด คลึง บีบ จับ ดัด ดึง ประคบ อบ หรือ โดยวิธีการอื่นใดตามศาสตร์และศิลปะของการนวด
 ด้วยทั้งนี้ต้องไม่มีสถานที่อาบน้ำโดยมีผู้ให้บริการ
 
 กิจการนวดเพื่อเสริมสวย หมายความว่า
การประกอบกิจการนวดในสถานที่เฉพาะ เช่น ร้านเสริมสวยหรือแต่งผม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม
ด้วยวิธีการกด คลึง บีบ จับ ประคบ อบ หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามศิลปะการนวดเพื่อเสริมสวย
ทั้งนี้ต้องไม่มีสถานที่อาบน้ำโดยมีผู้ให้บริการ
 
 
 
ผู้ประกอบการหมายความว่า
บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของสถานประกอบการ
ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการจากคณะกรรมการ
 
 

ใบรับรองมาตรฐานหมายความว่า

ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย
 
ผู้ดำเนินการหมายความว่า
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
และทำหน้าที่ให้บริการโดยควบคุมดูแลการให้บริการทั้งหมดในสถานประกอบการ
 
 
ผู้ให้บริการหมายความว่า
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
และทำหน้าที่ให้บริการต่อ ผู้รับบริการในสถานประกอบการ
 
 
เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ
วุฒิบัตรการศึกษา จากสถาบันที่สบส. รับรองหลักสูตร
กระทรวงสาธารณะสุข ซ.8 (แยกแคราย นนทบุรี)
สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบวุฒิบัตร
ใบรับรองแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ  
รูปถ่าย 1 นิ้ว ครึ่ง 2 ใบ
 

มาตรฐานกิจการนวดเพื่อสุขภาพและเพื่อเสริมสวย พรบ. 2559

 

พื้นที่สถานประกอบการจะต้องไม่อยู่ในพื้นที่ติดต่อกับสถานบริการตามกฎหมาย
•กรณีสถานประกอบการ มีการให้บริการหลายลักษณะรวมอยู่ในอาคารเดียวกันจะต้องมีการแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจน
•การจัดบริเวณที่ให้บริการเฉพาะบุคคล จะต้องไม่ให้มิดชิดหรือลับตาจนเกินไป
•พื้นที่ที่ให้บริการทั้งภายในและภายนอกสถานที่ประกอบกิจการนวดเพื่อเสริมสวยต้องสะอาด
•อาคารต้องทำด้วยวัสดุที่มั่นคง ถาวร ไม่ชำรุดและไม่มีคราบสิ่งสกปรก
•บริเวณพื้นที่ที่มีการใช้น้ำในการให้บริการ พื้นควรทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่ายและไม่ลื่น
•จัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอในการให้บริการแต่ละพื้นที่
•จัดให้มีการระบายอากาศเพียงพอ
•มีการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ำเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล
•มีการควบคุมพาหะนำโรคอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
 
 
   
ใบอนุญาติประกอบกิจการสถานบริการเพื่อสุขภาพ (เป็นเจ้าของร้านนวดถูกกฏหมาย)
ใบอนุญาติให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (เป็นพนักงานนวดถูกกฏหมาย)
ใบอนุญาติเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (เป็นผู้จัดการสปาถูกกฏหมาย)
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การทำภาพถ่ายประกอบคำขอเปิดร้านนวด  (เป็นภาพสี)

 

1. ชื่อสถานประกอบการ (ชื่อร้านนวด) ต้องดำเนินการ ดังนี้

            1.1 ต้องเป็นอักษรภาษาไทย

            1.2 ไม่มีลักษณะโอ้อวดเกินความจริง หรือทำให้เข้าใจว่ามีการบำบัดรักษาโรค

            1.3 ไม่สื่อความหมายในทางลามก อนาจาร หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงาม

            1.4 ไม่อ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์ เว้นแต่ได้รับพระบรมราชานุญาติหรือพระราชานุญาติ

            1.5 ภายในจังหวัดเดียวกัน ชื่อต้องไม่ซ้ำกัน ยกเว้นเป็นผู้ประกอบการเป็นบุคคล หรือนิติบุคคลเดียวกัน หรือมีหนังสือยินยอมจากผู้รับใบอนุญาตรายเดิม จึงสามารถให้ใช้ชื่อซ้ำกันได้แต่ต้องมีตัวอักษรหรือหมายเลขเรียบลำดับหรือที่ตั้งสถานที่ต่อท้ายชื่อนั้น

            1.6 แผ่นป้ายชื่อตรงตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต

            1.7 หากมีชื่อภาษาต่างประเทศ ขนาดตัวอักษรต้องเล็กกว่าอักษรไทย

            1.8 ติดป้ายชื่อไว้ด้านหน้าอาคารที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

 

 

ด้านสถานที่ (ร้านนวด)

1. ภาพอาคารภายนอกร้านนวด (มุมกว้าง) ที่สามารถมองเห็นสถานประกอบการ และบริเวณใกล้เคียง

2.  ภาพบริเวณด้านหน้าร้านนวด หรือตัวอาคารที่สามารถมองเห็นป้ายชื่อสถานประกอบการและเลขที่ตั้งได้ชัดเจน

 

3. ภาพบริเวณพื้นที่ภายในสถานประกอบการ ร้านนวดที่มีการแยกเป็นสัดส่วน พร้อมอุปกรณ์ในห้อง

4. ภาพทางเดิน บริเวณพื้นที่ให้บริการในร้านนวด

5. ภาพพื้นที่บริการที่ใช้น้ำ เห็นพื้นผิววัสดุกันลื่น เช่นผ้ายางหรือวัสดุกันลื่นอื่นๆ

6. ภาพภายในห้องบริการที่มองเห็นพัดลมดูดอากาศ หรือภาพประตู หน้าต่าง

7. ภาพประตูเข้าห้องบริการที่ไม่มีกลอนประตู หรือไม่สามารถปิดล็อกได้ หรือเป็นม่านกั้น

8. ภาพถังขยะที่มีฝาปิดในห้องน้ำ ห้องครัว และห้องเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับนวด

9. ภาพบริเวณพื้นที่กำจัดขยะและน้ำเสีย

10. ภาพการตกแต่งสถานที่ภายในสถานประกอบการ

11. ภาพที่สามารถมองเห็นห้องส้วม ติดป้ายสัญลักษณ์ว่าชายหรือหญิงที่หน้าห้อง 

12. ภาพถ่ายอ่างล้างหน้า พร้อมสบู่ หรือน้ำยาสำหรับทำความสะอาดมือ พื้นที่สำหรับผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า และตู้เก็บเสื้อผ้าที่แยกส่วนชายหญิง และห้องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

ด้านความปลอดภัย

 

13. ภาพอุปกรณ์ปฐมพยาบาล แยกยารับประทาน เช่นชุดยาสามัญประจำบ้าน และยาใช้ภายนอก เช่นชุดอุปกรณ์ทำแผล

 

14. ภาพป้ายข้อความเตือนบริเวณที่มีความเสี่ยง เช่นระวังศีรษะ พื้นต่างระดับ ระวังลื่น เป็นต้น

 

15. ภาพที่แสดงว่าพนักงานใส่หน้ากากอนามัยขณะให้บริการ

 

16. ภาพบริเวณกำจัดขยะ ถังขยะและน้ำเสีย

 

17. ภาพแสดงอุปกรณ์เตือนเพลิงไหม้ด้วยเสียง เช่นกริ่ง กระดิ่ง หวูด ไซเรน ที่ดังได้ยินทั่วพื้นที่บริการ

 

18. ภาพถังดับเพลิงติดตั้งมั่นคงแข็งแรงสูงจากพื้นไม่เกิน 1.5 เมตร และเข้าถึงง่ายนำมาใช้ได้โดยสะดวก พร้อมหลักฐานการตรวจสอบความพร้อมใช้งานถังดับเพลิง (ถ่ายให้เห็นพื้นที่ที่ติดตั้งถังดับเพลิง)

 

19. ภาพคำเตือนผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงจากอายุและโรคประจำตัว

 

20. ภาพแสดงเมนูการบริการที่ให้ในปัจจุบัน ห้ามมีบริการบำบัดรักษา สักผิวหนัง หรือบริการอื่นใดที่ใช้เครื่องมือแพทย์ เช่นดูดสิว หรือดูดสลายไขมัน

 

21. ภาพผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่มีเลขที่จดแจ้งและวันหมดอายุ

 

22. ภาพที่มองเห็นรายการให้บริการและอัตราค่าบริการติดในที่เปิดเผยและแนบเอกสารอัตราค่าบริการ (แนบท้ายประกอบการพิจารณา)

 

23. ภาพผู้ให้บริการสวมชุด สะอาด รัดกุม ที่มีป้ายชื่อ

 

24. ภาพระบุเวลาเปิดและปิดของสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพที่สามารถเห็นได้ชัดเจน

 

 

 

 หลักเกณฑ์การทำ ภาพถ่ายประกอบคำขอเปิดร้านสปา (เป็นภาพสี)

 

ด้านสถานที่(ร้านสปา)

1. ภาพถ่ายบริเวณด้านหน้าหรือนอกตัวอาคารสถานประกอบการ ร้านสปาที่สามารถมองเห็นชื่อสถานประกอบการ เลขที่ตั้ง วันเวลาเปิดปิด และทางเข้าออก สถานประกอบการได้อย่างชัดเจน โดยจะต้องมีคำว่า สปา อยู่ในชื่อสถานประกอบการ โดยป้ายชื่อสถานประกอบการต้องเป็นป้ายแบบถาวร ไม่เป็นป้ายไวนิลหรือป้ายผ้า

 

2. ภาพถ่ายอาคารภายนอกร้านสปา มุมกว้าง ที่สามารถมองเห็นตัวอาคารสถานประอบการ และบริเวณใกล้เคียง

 

3. ภาพถ่ายบริเวณพื้นที่ให้บริการสปา ห้องสปา ให้บริการทุกห้อง ทั้งภายนอกและภายใน (กรณีที่กั้นเป็นห้อง) โดยมีป้ายสัญลักษณ์ที่ชัดเจน และประตูห้องให้บริการทุกห้อง จะต้องไม่มีกลอนประตู หรือไม่สามารถปิดล็อคได้ และเบาะหรือเตียงนวดทุกห้อง (ในกรณีที่ไม่ได้กั้นเป็นห้อง) โดยควรมีม่านกั้นได้โดยรอบทุกเตียง

 

4. ภาพถ่ายห้อง หรือบริเวณผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับผู้รับบริการทั้งภายนอกและภายใน โดยแยกชาย/หญิง และมีป้ายสัญลักษณ์ที่ชัดเจน

 

5. ภาพถ่ายตู้ หรือภาชนะเก็บเสื้อผ้า สำหรับผู้รับบริการ โดยแยกชาย /หญิง และมีป้ายสัญลักษณ์ที่ชัดเจน

 

6. ภาพถ่าย ห้อง หรือตู้ หรือบริเวณจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการ (ถ้ามี) โดยมีป้ายสัญลักษณ์ที่ชัดเจน และผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ต้องมีเลขทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 

 

7. ภาพถ่ายห้องหรือบริเวณจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการ (ถ้ามี) โดยมีป้ายสัญลักษณ์ที่ชัดเจน และผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด จะต้องมีเลขทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และจะต้องมีถังขยะชนิดใช้เท้าเหยียบแบบมีฝาปิด อยู่ในห้อง หรือบริเวณจัดเตรียมฯ

 

8. ภาพถ่ายห้องส้วมทั้งภายนอกและภายใน โดยมีป้ายสัญลักษณ์ชาย/หญิง ที่ชัดเจน และจะต้องมีถังขยะชนิดใช้เท้า เหยียบแบบมีฝาปิดอยู่ภายในห้องส้วมทุกห้อง

 

9. ภาพถ่ายห้องอาบน้ำ โดยต้องมีแผ่นยางกันลื่นหน้าห้องอาบน้ำ

 

10. ภาพถ่ายอ่างล้างมือ โดยจะต้องมีสบู่เหลวและ กระดาษเช็ดมือ หรือผ้าเช็ดมือที่ใช้ครั้งเดียว/คน และจะต้องมีถังขยะชนิดใช้เท้าเหยียบแบบมีฝาปิด อยู่บริเวณอ่างล้างมือ พร้อมป้ายแสดงขั้นตอนการล้างมือ ขั้นตอน

 

11. ภาพถ่ายห้องหรือบริเวณซักล้าง และทำความสะอาดอุปกรณ์สำหรับให้บริการ (ถ้ามี)

 

12. ภาพถ่ายห้อง หรือบริเวณตากผ้าที่ใช้สำหรับให้บริการ (กรณีที่ซักและตากผ้าที่สถานประกอบการ)

 

13. ภาพถ่ายห้ามสูบบุหรี่ (ตามแบบที่กฎหมายกำหนด โดยต้องมีข้อความ “ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท” ที่ติดไว้บริเวณด้านหน้าสถานประกอบการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

 

14. ภาพถ่ายห้องหรือตู้อบไอน้ำ/ซาวน่า (ถ้ามี) ทั้งภายนอกและภายใน โดยต้องมีสัญลักษณ์ที่ชัดเจน และจะต้องมีภาพถ่ายที่แสดงให้เห็น

            14.1 เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ (ตรวจวัดความร้อน ความสะอาดในตู้ ระบบตัดไฟ) โดยระบุผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบดูแล

             14.2 ป้ายแสดงข้อควรปฏิบัติ ข้อควรระวัง และข้อห้ามในการใช้อุปกรณ์สำหรับผู้รับบริการ

            14.3 นาฬิกาปลุกที่ผู้หรับบริการสามารถมองเห็นและอ่านเวลาได้ชัดเจน

            14.4 เทอร์โมมิเตอร์ที่มองเห็นระดับอุณหภูมิได้อย่างชัดเจนภายในตู้

            14.5 ระบบฉุกเฉินเพื่อหยุดอุปกรณ์ เช่น คัดเอ้าท์

            14.6 เครื่องมือวัด และควบคุมอุณหภูมิของอุปกรณ์

 

ด้านความปลอดภัย

 

15. ภาพถ่ายอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประกอบด้วยยารับประทาน เช่นยาชุดสามัญประจำบ้าน เป็นต้นและมียาใช้ภายนอก เช่นชุดอุปกรณ์ทำแผล เป็นต้น (ถ้ามีบริการที่ใช้ความร้อน ควรมียาทาแก้น้ำร้อนลวกด้วย)

 

16. ภาพถ่ายป้ายข้อความเตือนบริเวณที่มีความเสี่ยง (ถ้ามี) เช่น ระวังศีรษะ ระวังลื่น พื้นต่างระดับ เป็นต้น

 

 17. ภาพถ่ายถังดับเพลิงขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ปอนด์ ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง โดยมีปลายคันจับสูงจากพื้นไม่เกิน 1.5เมตร ติดตั้ง ณ บริเวณทางเข้าออกหลัก พร้อมหลักฐานการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน (กรณีสถานประกอบการเป็นอาคารหลายชั้น ต้องติดตั้งทุกชั้น)

 

18. ภาพถ่ายอุปกรณ์เตือนเพลิงไหม้ด้วยเสียง เช่นกริ่ง กระดิ่ง หวูด ไซเรน ที่ได้ยินทั่วพื้นที่บริการ รวมทั้งติดตั้งไฟฉุกเฉินให้ความสว่างกรณีไฟฟ้าดับ กรณีพื้นที่ให้บริการมีบริเวณกว้าง เช่นมีพื้นที่บริการหลายชั้น หรือมีห้องนวดน้ำมัน ต้องมีตัวดักจับควันไฟ แจ้งเตือนไฟไหม้ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ (กรณีสถานประกอบการเป็นอาคารหลายชั้นต้องติดตั้งทุกชั้น)

 

19. ภาพถ่ายป้ายทางหนีไฟพื้นสีเขียว ตัวอักษรสีขาย ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน (กรณีสถานประกอบการเป็นอาคารหลายชั้น ต้องติดป้ายทุกชั้น)

 

20. ภาพถ่ายบริเวณพื้นที่กำจัดขยะและน้ำเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล เช่นถังขยะของเทศบาลที่อยู่ใกล้สถานประกอบการ บ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

 

21. ภาพถ่ายป้ายแสดงว่าเป็นจุดคัดกรองความเสี่ยง ตัวอักษรสูงอย่างน้อย 5 cm. พร้อมติดคำเตือนสำหรับผู้มีความเสี่ยงในการนวดที่ผู้รับบริการสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่นอายุ โรคประจำตัว เป็นต้น 

 

22. ถ่ายภาพหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ให้บริการ (ใช้สำหรับกรณีมีบริการที่ใกล้ชิดกับใบหน้าผู้รับบริการ)

 

23. ภาพถ่ายเอกสารการซักประวัติเพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพของผู้รับบริการที่มีความเสี่ยง

 

24. ภาพถ่ายเอกสาร / หลักฐานการควบคุมดูแล และตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้สำหรับให้บริการ (กรณีต่างจังหวัดที่ไม่มีน้ำประปา)

 

25. ภาพถ่ายบริเวณจัดเก็บผ้าปูเตียง ปลอกหมอน เสื้อผ้าที่ใช้แล้วของผู้มารับบริการ โดยแยกเก็บตามความเหมาะสม

 

ด้านการให้บริการ

 

26. ภาพถ่ายผู้ให้บริการทุกคน แต่งเครื่องแบบหรือชุดสุภาพ รัดกุม และติดป้ายชื่อบริเวณหน้าอก (เป็นภาพเดี่ยวหรือภาพหมู่ตามความเหมาะสม)

 

27. ภาพถ่ายเมนูแสดงรายการการให้บริการ และอัตราค่าบริการที่ผู้รับบริการสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย เช่นต้องไม่มีเมนูบำบัดรักษาอาการ เมนูสักผิวหนัง เมนูที่มีการใช้เครื่องมือ หรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

 

28. ภาพถ่ายแบบบันทึกทะเบียนประวัติผู้รับบริการ

กรณีที่มีการให้บริการเกี่ยวกับการอบไอน้ำ อบซาวน่า อ่างน้ำวน บ่อน้ำร้อนหรือน้ำเย็น ตลอดจนอุปกรณ์หรือบริการอื่นใดที่มีการใช้ความร้อนหรือความเย็นต้องมีภาพถ่าย

เอกสารการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล อุปกรณ์

เอกสารแสดงการตรวจสอบอุปกรณ์

ภาพป้ายแสดงข้อความข้อควรปฏิบัติ ข้อควรระวังของการใช้อุปกรณ์ให้ผู้รับบริการได้พึงปฏิบัติหรือระวัง

ภาพที่สามารถเห็นนาฬิกา อุปกรณ์ที่หยุดการทำงาน เวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่นคัดเอ้าท์

ภาพที่มองเห็นเครื่องวัดอุณหภูมิ และเครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ หรือเครื่องตั้งเวลาที่ปรับและควบคุมอุณหภูมิของอุปกรณ์ได้

 

  

#PraviniaAcademy

#พราวิเนียเป็นโรงเรียนในความควบคุม4กระทรวง

#สร้างมืออาชีพในธุรกิจความงามและสปา

#ออกแบบการสอนให้ง่ายเพื่อคนไม่มีพื้นฐานทำได้

#ใช้ระบบบริหารการสอนด้วยมาตรฐานISO9001

#ภูมิใจที่รวยและสวยเองได้#ภูมิใจที่รวยและสวยเองได้

#เรียนซ้ำฟรีไม่จำกัดครั้ง

 

สนใจเป็นศิษย์พราวิเนีย 

 

ID Line: @pravinia (อย่าลืมพิมพ์@นำหน้านะคะ

 


 

โทร. 02-0519954, 08 5656 4655, 085 424 4565

 

พราวิเนีย จัดทำคลิป สอนการเปิดร้านนวด ร้านสปา ร้านเสริมความงาม สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

ถูกต้องตามกฏหมาย พระราชบัญญัตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

สิ่งที่คนอยากเปิดร้านนวดต้องรู้ 

 

 

 

Visitors: 602,762