ชำระเงินออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อจองแล้ว ต้องเรียน หรือใช้บริการ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่จอง มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

กรณีสมัครเรียนทางออนไลน์ จะได้รับ user และ password มีอายุการใช้งาน 1 ปี ได้สิทธิ์เข้าเรียนไม่จำกัดครั้ง

ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจองทุกกรณี!

(กรณีชำระเพื่อเรียนในสถานที่ โรงเรียนพราวิเนีย สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เรียนได้ 

กรณีชำระเพื่อเรียนทางออนไลน์ ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เรียนได้

กรณีชำระเพื่อรับบริการ ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับบริการได้)

 

ราคาขาย
฿29,993
Quantity:
Visitors: 593,348