ชำระเงินออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อจองแล้ว ต้องเรียน หรือใช้บริการ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่จอง มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจองทุกกรณี!

(กรณีชำระเพื่อเรียน สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เรียนได้ 

กรณีชำระเพื่อรับบริการ ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับบริการได้)

 

ราคาขาย
฿12,999
Quantity:
Visitors: 361,311