หลักสูตรสอนกำจัดขน แว๊กซ์ขน เรียนWaxขน

 

หลักสูตร การ wax แว็กซ์กำจัดขน ขา รักแร้ 

 

   หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การกำจัดขนชนิด การกำจัดขนใต้ผิวหนัง และต้องการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแว๊กช์อุ่นอย่างมืออาชีพ และฝึกปฏิบัติจริงในการกำจัดขนส่วนพื้นที่ร่างกาย ขนขา ขนแขน ขนรักแร้ และขนคิ้ว

 

จุดเด่นของหลักสูตร

-  หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้เรียนทุกเพศ วัย ทุกอาชีพ และผู้ที่เริ่มต้นการเรียนรู้การกำจัดขน( ใต้ผิวหนัง ) และศาสตร์การนวดฝ่ามือเพื่อผ่อนคลาย

-  หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแว๊กช์อุ่นอย่างมืออาชีพ

-  หลักสูตรกำลังหาคำตอบของปัญหาที่คุณพบเจอนั้นเกิดจากอะไร ผลิตภัณฑ์ที่ให้ ? การประเมิณลักษณะของผิว/ขนที่ไม่ชำนาญ?  หรือเป็นเพราะตัวคุณเองที่ละเลย ?

-   หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการหาวิธีการดูแลและป้องกัน การบาดจ็บบริเวณกล้ามเนื้อมือจากสาเหตุต่างๆเช่น ปวดเมื่อยฝ่ามือและนิ้วมือจากการพิมพ์แป้นพิมพ์หรือเล่นโทรศัพท์อย่างหนักในยุคโชเชี่ยวในปัจจุบันทีหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

สิ่งทีคุณจะได้รับ

-  มีความรู้และความเข้าใจในการกำจัดขนและรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้วยการแว๊กซ์อุ่นอย่างมืออาชีพ

-  สามารถนำไปต่อยอดกับธุรกิจการบริการเพื่อความงาม ได้หลากหลาย

-   สามารถนำความรู้ดูแลตนเองและคนใกล้ตัว จนถึงต่อยอดเป็นธุรกิจด้านสุขภาพความงามได้

 

ตรวจสอบตัวเองก่อนเรียน

1.   ต้องไม่เป็นโรคผิวหนังรุนแรงที่สามารถติดต่อได้ เช่น ติดเชื้อ แบคทีเรีย ไวรัส เป็นต้น( ที่เป็นอันตรายต่อการนวดหน้าอก )

2.  ไม่มีแผลเปิดบริเวณร่างกาย หรือ มีปัญหากระดูกแตกหักปริร้าว ( ที่เป็นอันตรายต่อการนวดหน้าอก )

3.   ไม่มีโรคประจำตัวทีสัมพันธ์กับการไหลเวียนโลหิตที่ผิดปกติ หรือระบบอื่นๆ (ที่เป็นอันตรายต่อการนวดหน้าอก )

4.   สามารถเป็นได้ทั้งผู้ปฏิบัติและผู้ฝึก เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 09.30-17.30 น. (เข้าเรียนตรงเวลามาสายได้ไมเกิน9.45 นาที มิฉะนั้นทางโรงเรียนขออนุญาติลงชื่อเรียนในคลาสถัดไป และ เวลาเลิกเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

5.   แต่งกายสุภาพ  กางเกงสุภาพขายาว ( ทางโรงเรียนจะมีการแจกเสื้อยืด Pravinia ในสวมใส่ในวันถัดไป )

6.   เตรียมปากกา  และ สมุดจด ทางโรงเรียนจะแจกเอกสารประกอบการเรียน  ณ วันเรียน

7.   หากเรียนไม่ครบ ขอสงวนสิทธิ์ไม่แจกใบประกาศ

8.   หากต้องการเลื่อนเรียน ต้องแจ้งล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน (มิฉะนั้นจะมีค่าปรับ 1,000 บาท )

9.   ต้องเรียนภายใน หนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่จอง มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง

 

เอกสารประกอบการสมัครเรียน (ต้องยื่นในวันแรกที่เรียนเท่านั้น)

  1.    รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 3 ใบ ( แต่กายชุดสูทสุภาพ ทรงผมเรียบร้อย พื้นหลังสีขาว )

  2.    สำเนาบัตรประชาชน ( ลงชื่อกำกับรับรองสำเนาถูกต้อง ) 1ฉบับ

  3.    สำเนาทะเบียนบ้าน ประชาชน ( ลงชื่อกำกับรับรองสำเนาถูกต้อง ) 1ฉบับ

  4.    สำเนาเอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล (ถ้ามี) ประชาชน ( ลงชื่อกำกับรับรองสำเนาถูกต้อง ) 1ฉบับ

 

สอบถามข้อมูล จองคอร์สเรียน แจ้งการโอน ติดต่อที่...

 

Line ID: @pravinia อย่าลืมเติม @ นะคะ 

TEL : 02-0519954

 


 

Visitors: 602,761