หลักสูตรสอนนวดศีรษะ Indian head เรียนนวดศีรษะแบบอินเดีย

 

หลักสูตร  การนวดศีรษะอายุรเวทอินเดีย

 

  หลักสูตรการนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อศีรษะ ลำคอ โดยมีสอนทั้งในภาคทฤษฎีและปฎิบัติ โดยเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ชึ้งการนวดจะมีการผสมผสานระหว่าศาสตร์การนวดนวดศีษะอายุรเวทอินเดียกับสไตล์การนวดแนวบาหลี ที่มีความอ่อนโยน และช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของศรีษะ กระตุ้นการทำงานของรากผมอีกด้วย

 

 

จุดเด่นของหลักสูตร

-  หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้เรียนทุกเพศ วัย ทุกอาชีพ และผู้ที่เริ่มต้นศาสตร์การนวดเพื่อผ่อนคลาย

-  หลักสูตรนี้สอนเน้นปฏิบัติจริง พร้อมเทคนิค การใช้หลักการนวดที่ส่งผลดีทางจิตใจ ( Psychological effects )

-   หลักสูตรนี้เหมาะกับพบเจอปัญหาโรคปวดศรีษะจากการเครียดทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง  ด้วยเทคนิคการนวดศีรษะอายุรเวทอินเดียสไตล์บาหลี ที่ช่วยให้เกิดปฏิกริยาทางเมดดิเคิล ( Mechanical  effects )

 

สิ่งทีคุณจะได้รับ

-  รู้และเข้าใจในศาสตร์ของการนวด ผ่อนคลาย บำบัด และกระตุ้นส่วนต่างๆ บริเวณศีรษะ

-   สามารถนำไปต่อยอดกับธุรกิจการบริการเพื่อความงาม ได้หลากหลาย เช่น การนวดออกกำลังลังกายใบหน้า สไตล์พราวิเนียได้

 

 

 

  ตรวจสอบตัวเองก่อนเรียน

1.   ต้องไม่เป็นโรคผิวหนังรุนแรงที่สามารถติดต่อได้ เช่น ติดเชื้อ แบคทีเรีย ไวรัส เป็นต้น( ที่เป็นอันตรายต่อการนวดหน้าอก )

2.  ไม่มีแผลเปิดบริเวณร่างกาย หรือ มีปัญหากระดูกแตกหักปริร้าว ( ที่เป็นอันตรายต่อการนวดหน้าอก )

3.   ไม่มีโรคประจำตัวทีสัมพันธ์กับการไหลเวียนโลหิตที่ผิดปกติ หรือระบบอื่นๆ (ที่เป็นอันตรายต่อการนวดหน้าอก )

4.   สามารถเป็นได้ทั้งผู้ปฏิบัติและผู้ฝึก เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 09.30-17.30 น. (เข้าเรียนตรงเวลามาสายได้ไมเกิน9.45 นาที มิฉะนั้นทางโรงเรียนขออนุญาติลงชื่อเรียนในคลาสถัดไป และ เวลาเลิกเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

5.   แต่งกายสุภาพ  กางเกงสุภาพขายาว ( ทางโรงเรียนจะมีการแจกเสื้อยืด Pravinia ในสวมใส่ในวันถัดไป )

6.   เตรียมปากกา  และ สมุดจด ทางโรงเรียนจะแจกเอกสารประกอบการเรียน  ณ วันเรียน

7.   หากเรียนไม่ครบ ขอสงวนสิทธิ์ไม่แจกใบประกาศ

8.   หากต้องการเลื่อนเรียน ต้องแจ้งล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน (มิฉะนั้นจะมีค่าปรับ 1,000 บาท )

9.   ต้องเรียนภายใน หนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่จอง มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง

 

 

      เอกสารประกอบการสมัครเรียน (ต้องยื่นในวันแรกที่เรียนเท่านั้น)

  1.    รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 3 ใบ ( แต่กายชุดสูทสุภาพ ทรงผมเรียบร้อย พื้นหลังสีขาว )

  2.    สำเนาบัตรประชาชน ( ลงชื่อกำกับรับรองสำเนาถูกต้อง ) 1ฉบับ

  3.    สำเนาทะเบียนบ้าน ประชาชน ( ลงชื่อกำกับรับรองสำเนาถูกต้อง ) 1ฉบับ

  4.    สำเนาเอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล (ถ้ามี) ประชาชน ( ลงชื่อกำกับรับรองสำเนาถูกต้อง ) 1ฉบับ

Visitors: 204,228