สอนนวดหน้าอก เรียนนวดนม 2 วัน

 

 

หลักสูตร การนวดหน้าอก / นวดนม

 

        หลักสูตรการนวดหน้าอก / นวดนมเหมาะกับผู้ที่ต้องการดูแลตนเองและประกอบกิจการการนวดทรวงอกหลังเสริมหน้าอกศัลยกรรมเพื่อป้องกันและลดโอกาศการรัดตัวของผังพืดที่มากเกินไปจนทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์เช่น หน้าอกแข็งเป็นก้อน ก้อนชีลีโคลนคล้อยตัวต่ำ เป็นต้น

 

   ในส่วนหน้าอกธรรมชาติจะช่วยให้กล้ามเนื้อมีความกระชับ ยืดหยุ่น แข็งแรงขึ้น หลักในการนวดจะเน้นความผ่อนคลายสบาย ไม่เจ็บไม่รุนแรง ใช้หลักการนวดน้ำหนักเบาถึงปานกลาง โดยมีการแต่งรสมือให้มีจังหวะเหมาะสมไม่เกิดอันตรายแก่ หน้าอกหลังศัลยกรรมและหน้าอกธรรมชาติ

 

 

จุดเด่นของหลักสูตร

-  เหมาะสำหรับผู้เสริมหน้าอก  ต้องการทำให้เกิดความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อ ลดปัญหาผังผืด

-   เทคนิคการนวดที่ไม่รุนแรงไม่เจ็บ ลดโอกาสการเกิดอันตราย/หรืออาการไม่พึงประสงค์

 

 

สิ่งทีคุณจะได้รับ

-   สามารถนำความรู้ไปต่อยอกในธุรกิจการนวด หรือทรีตเม้นต์ร่างกายได้

 -   สามารถสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกลุ่มลูกค้าศัลยกรรมหน้าอกจำป็นต้องนวดอย่างต่อเนื่องเพื่อลดอาการไม่พึงประสงค์ได้

 

 

      ตรวจสอบตัวเองก่อนเรียน

1.   ต้องไม่เป็นโรคผิวหนังรุนแรงที่สามารถติดต่อได้ เช่น ติดเชื้อ แบคทีเรีย ไวรัส เป็นต้น( ที่เป็นอันตรายต่อการนวดหน้าอก )

2.  ไม่มีแผลเปิดบริเวณร่างกาย หรือ มีปัญหากระดูกแตกหักปริร้าว ( ที่เป็นอันตรายต่อการนวดหน้าอก )

3.   ไม่มีโรคประจำตัวทีสัมพันธ์กับการไหลเวียนโลหิตที่ผิดปกติ หรือระบบอื่นๆ (ที่เป็นอันตรายต่อการนวดหน้าอก )

4.   สามารถเป็นได้ทั้งผู้ปฏิบัติและผู้ฝึก เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 09.30-17.30 น. (เข้าเรียนตรงเวลามาสายได้ไมเกิน9.45 นาที มิฉะนั้นทางโรงเรียนขออนุญาติลงชื่อเรียนในคลาสถัดไป และ เวลาเลิกเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

5.   แต่งกายสุภาพ  กางเกงสุภาพขายาว ( ทางโรงเรียนจะมีการแจกเสื้อยืด Pravinia ในสวมใส่ในวันถัดไป )

6.   เตรียมปากกา  และ สมุดจด ทางโรงเรียนจะแจกเอกสารประกอบการเรียน  ณ วันเรียน

7.   หากเรียนไม่ครบ ขอสงวนสิทธิ์ไม่แจกใบประกาศ

8.   หากต้องการเลื่อนเรียน ต้องแจ้งล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน (มิฉะนั้นจะมีค่าปรับ 1,000 บาท )

9.   ต้องเรียนภายใน หนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่จอง มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง

 

 

      เอกสารประกอบการสมัครเรียน (ต้องยื่นในวันแรกที่เรียนเท่านั้น)

  1.    รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 3 ใบ ( แต่กายชุดสูทสุภาพ ทรงผมเรียบร้อย พื้นหลังสีขาว )

  2.    สำเนาบัตรประชาชน ( ลงชื่อกำกับรับรองสำเนาถูกต้อง ) 1ฉบับ

  3.    สำเนาทะเบียนบ้าน ประชาชน ( ลงชื่อกำกับรับรองสำเนาถูกต้อง ) 1ฉบับ

  4.    สำเนาเอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล (ถ้ามี) ประชาชน ( ลงชื่อกำกับรับรองสำเนาถูกต้อง ) 1ฉบับ

 

Visitors: 141,258