เชิญปฏิบัติธรรม "ดูจิต" ธรรมะบรรยาย

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม "ฝึกจิต พิจิตใจ 

วันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2558

เวลา 18:30-20:30 น.

ณ สถาบันพราวิเนีย อาคารโมเดอร์ทาวน์ ชั้น2

ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย 3)  กรุงเทพฯ

 

ธรรมบรรยายโดย

พระอาจารย์ ธวัชชัย ธมฺมทีโป 

และพระอาจารย์ สุรพจน์ สทฺธาธิโก 

 

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง

 

วิทยากรพิเศษ โดย ป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ และ พญ.ทพญ.อัญชญา แย้มสุคนธ์

 

Visitors: 593,356